Regulamin


Regulamin obiektu

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie „Noclegów Chill Inn.”
2. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby.
3. Doba trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 następnego dnia.
4. Nieopuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 12:00 bez wcześniejszego uzgodnienia będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
5. W przypadku gdy pokój nie zostanie zwolniony do godziny 12:00, a pokój ten jest zarezerwowany na kolejną dobę przez inną osobę, obsługa jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności Gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do recepcji.
6. Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą internetową lub telefonicznie.
7. Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe.
8. Podstawą zameldowania Gościa w pokoju jest okazanie przez niego dowodu osobistego lub paszportu.
9. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
10. Wszelkie należności powinny być dokonywane w formie gotówkowej.
11. Właściciel „Noclegów Chill Inn.” za pozostawione kosztowności, pieniądze, aparaty, kamery i inne przedmioty wartościowe nie ponosi odpowiedzialności.
12. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy lub z winy osób go odwiedzających.
13. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
14. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza w/w pkt. regulaminu.
15. W obiekcie „Noclegi Chill Inn.” oraz na terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
16. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli.
17. Gość nie może przekazywać, podnajmować, oddawać w użytkowanie pokoju osobom trzecim.
18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju.
19. Za dzieci bawiące się na podwórzu oraz w obrębie budynku odpowiadają rodzice bądź opiekunowie.
20. Zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektu „Noclegi Chill Inn”.
21. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód, oraz znajdujące się w nim rzeczy.
22. W obiekcie „Noclegi Chill Inn.” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

logo